5631536980190501
top of page
  • HAKKI YILDIRIM

Karpal Tünel (KTS) Sendromu Nedir?

Halk arasında sinir sıkışması olarak tabir edilen karpal tünel sendromunda gerçekten de Nervus Medianus (Median Sinir) olarak isimlendirilen sinirin Karpal Tünel içinden geçerken sıkışması durumudur.Karpal Tünel elimizin avuç içi tarafında bulunan tabanını kemiklerin, tavanını Transvers Karpal Ligament denen yapının oluşturduğu uzun tünel şekilli bir yapıdır. Bu yapının içinden el parmaklarına giden birkaç adet fleksör tendon geçer ve beraberinde median sinir de bulunur. Çeşitli nedenlerle Karpal Tünelin Hacminin azalması (daralması) neticesinde en çok etkilenen yapı Median Sinirdir.

Karpal Tünel elimizin avuç içi tarafında bulunan tabanını kemiklerin, tavanını Transvers Karpal Ligament denen yapının oluşturduğu uzun tünel şekilli bir yapıdır. Bu yapının içinden el parmaklarına giden birkaç adet fleksör tendon geçer ve beraberinde median sinir de bulunur. Çeşitli nedenlerle Karpal Tünelin Hacminin azalması (daralması) neticesinde en çok etkilenen yapı Median Sinirdir. Median Sinirin Karpal Tünel içinde sıkıştığını anlamak için önce hastanın şikayetlerini dinleriz. Özellikle geceleri olan el parmaklarında ağrı, uyuşma, karıncalanma, yanma, tarzı şikayetlerde aklımıza KTS gelir. İlk olarak hastamıza TİNNEL testini yaparız. Yumuşak bir muayene çekici ile el bileği avuç içi tarafta sinirin geçtiği noktalara ufak vuruşlarla siniri uyarmaya çalışırız. Ufak vuruşlar neticesinde parmaklarda ağrı, uyuşma karıncalanma, hassasiyet vs bulgular oluşuyorsa TİNNEL TESTİ’nin (+) olduğunu anlarız.

Ardından hastamıza Median Sinirin sıkışıklığının derecesinin anlamak için EMG (Elektromiyelografi) restini isteriz. Bu test EMG teknisyeni ile Nöroloji Doktorunun gözetiminde yapılır. EMG testinde sinirin sinyal iletiminin bir kesintiye uğrayıp uğramadığı anlaşılmaya çalışılır. Bunu saptayabilmek için düşük voltajlı elektrik akımı sinire verilir ve sinirin gittiği parmak uçlarında bu ölçülür. Testin sonucunda Kabaca; İleri derece sıkışma, orta derece sıkışma, hafif sıkışma ve normal (sıkışma yok) olarak değerlendirilir.

EMG sonucunda ileri derece KTS bulguları varsa hastamızın mümkün olduğu kadar erken dönemde ameliyat olması gerekir. Orta derece sıkışmalarda hastamızın muayene bulguları bize yol gösterici olur. İlaçlı tedavi uygulanmış ama şikayetler gerilememişse Orta Derece Sıkışmalarda da operasyon gerekir. Hafif derece sıkışmalarda tedavimiz konservatiftir. İlaç ve/veya fizik tedavi ve/veya enjeksiyonlar yaparak tedavi ederiz.Orta ve ileri derecede ameliyat gerektiren KTS lerde ameliyat, Median sinirin sıkışıklığının giderilmesinden ibarettir. Çoğunlukla Karpal tünelin tavanını oluşturan Transvers Karpal Ligament’in gevşetilmesi kafidir. Daha ileri vakalarda sinirin kılıfında mevcut bir daralma var ise, sinir kılıfı da gevşetilebilir.


Peki İleri Evre KTS niz var ve Ameliyat Olmazsanız Neolur ?

Median sinir canlı bir dokudur ve sıkıştığı yerde kalırsa en başta mikro dolaşımı bozulur ve artık işlev görmez hale gelir ve en sonunda ölebilir. Sinir dokusu öldüğünde zaten sınırlı iyileşme kapasitesi olan ise geri dönülmez şekilde iyileşme yeteneğini kaybeder. Yani KTS tedavisinde ne kadar geç kalınırsa, tedavisini başarı şansı o kadar düşer. Aşağıdaki resimde eldeki kas erimeleri gözükmekte.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page